Informatie

Langer thuis blijven wonen: preventie belangrijk!

Veel mensen hebben een eigen huis en willen daar, ook als ze ouder worden, graag nog heel lang blijven wonen. In de provincie Overijssel is men in 2013 de campagne “Lang zult u wonen” gestart. Provincie en gemeenten willen mensen actief wijzen op de mogelijkheid om hun huis zo aan te passen dat je er ook later kúnt blijven wonen. Staveilig Nederland wordt regelmatig ingeschakeld om gladde vloeren antislip te maken.

In het verleden waren veel gemeenten vooral bezig achteraf woningen aan te passen, als mensen in het kader van de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) een aanpassing aanvroegen. Meestal deed men dat pas als er al een ongeluk was gebeurd. Met de introductie van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is het beleid van een aantal gemeenten al meer gericht op beter bouwen en het toetsen van nieuwbouwplannen.

Doel van de Overijsselse campagne “Lang zult u wonen” is huiseigenaren te stimuleren hun woning aan te passen en levensloopbestendig te maken. Vrijwel alle gemeenten in de provincie doen met dit project mee. Zeer actief is de gemeente Hengelo. Die startte het project Lang zult u wonen al in 2010. We spraken met de heer Hans Engelbertink, bouwkundig adviseur van de gemeente en tevens bouwkundig adviseur voor de provincie bij de Lang zult u wonen b.v .

Engelbertink: “Ik werk al heel lang in Hengelo. Vroeger gingen aanpassingen volgens het principe: u vraagt, wij draaien. Dat is drastisch veranderd toen de WMO werd ingevoerd. Nu wordt van bewoners gevraagd om zelf te doen wat men kan. Je weet dat je ouder wordt, je weet dus ook dat je woning aangepast moet zijn of worden om comfortabel en veilig te wonen. De rol van onze gemeente verandert ook. Onze kennis wordt nu al gebruikt bij de beginfase van nieuwbouw.”

Aanpassingen zitten vaak in kleine dingen. Een tweede trapleuning, beugels, een douchestoel en een antislipvloer in de badkamer, en zoveel mogelijk de drempels weg. Een voorziening zoals een traplift is een fikse aanpassing, maar die maakt het wel mogelijk dat bewoners een groot deel van het huis kunnen blijven gebruiken. Engelbertink: “Het is een bewustwordingsproces. Dat proces zijn we gestart in Hengelo en is overgenomen door de provincie. We willen Overijsselaars aanzetten hun woning vroegtijdig aan te passen. Je hebt er nog jaren plezier van. Voor veel mensen is het dan haalbaar om zo lang mogelijk op een vertrouwde plek veilig te wonen. Mensen worden steeds ouder, dus het is de investering zeker waard. En we hebben al vaak gemerkt dat preventie nodig is. Voorkomen is echt beter dan genezen!”

Informatiemarkt

De overheid vindt dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig moeten blijven wonen. Met de introductie van de Wet Langdurige Zorg wordt opname in een verpleeghuis zo lang mogelijk uitgesteld. Dat maakt de noodzaak om een woning aan te passen nog groter, zegt Engelbertink. Hij verwacht wel dat mensen nog actiever aangespoord moeten worden om aanpassingen te verwezenlijken. Aan de gemeenten de taak om bewoners goed te bereiken. Zo organiseert Hengelo op 25 oktober weer een informatiemarkt in de hal van het stadhuis. Engelbertink: “Dat doen wij in samenwerking met een aantal bedrijven die diensten kunnen verlenen bij de woningaanpassingen. Ook politie en brandweer zijn aanwezig. Die samenwerking is van belang, omdat je mensen nog bewuster kunt maken van alle praktische mogelijkheden om zo lang mogelijk comfortabel van hun vertrouwde woonomgeving te genieten”. Een stimulans geeft de gemeente door een bijdrage van maximaal 1000 euro voor woningaanpassing toe te kennen aan huiseigenaren van 65+.

Ook Staveilig Nederland is aanwezig tijdens de informatiemarkt. Bob Terlingen, directeur van Staveilig: “Juist bij kleinschalige beurzen is er direct contact met de gebruiker. Wij kunnen ze laten zien dat er geen grote breekpartij nodig is als er een oplossing moet komen voor een te gladde vloer in een badkamer, keuken of op een balkon of galerij. We hebben al veel mensen kunnen behoeden voor onfortuinlijke valpartijen”.