Informatie

Aan welke eisen moet een veilige vloer voldoen?

Wat zijn eigenlijk de eisen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid?
Dit zijn de uitgangspunten:
‘Alle vloeren in een bedrijf moeten veilig en comfortabel zijn. Een vloer waarvan het oppervlak te glad, te stroef, te nat of te vet is, kan ongelukken veroorzaken.’
En dit zijn de wetten en regels voor vloeren:
Het Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 3.2 Algemene vereisten, gaat over de toegankelijkheid en bescherming van de werkplek. Hiertoe behoort ook de werkvloer.

  • De werkvloer moet goed begaanbaar zijn om veilig te kunnen werken.
  • Het Arbobesluit 3.11 vereist dat een vloer geen oneffenheden en hellingen heeft, stabiel is en stroef.
  • De vloer moet zodanig zijn dat deze ten behoeve van de hygiëne schoongemaakt en onderhouden kan worden. Daarbij worden echter geen nadere criteria gegeven waaraan een vloer moet voldoen. Door slijtage, vuil en schoonmaakmiddelen kan de stroefheid van een vloer afnemen. Hier dient tijdig rekening mee gehouden te worden.

StaVeilig heeft een antislipsysteem dat goed aansluit op de eisen uit het Arbobesluit. Met behulp van een vloeistof worden microscopisch kleine groefjes in de toplaag van de vloer gemaakt, waardoor het aquaplaning effect opgeheven wordt als de vloer nat is. Door het ontbreken van structuur is de vloer goed te reinigen en zal de vloer minder snel vervuilen dan bij een antislipcoating of tegel. Hierdoor voldoet de vloer ook aan de eisen die de NVWA stelt aan de hygiëne. Voor het onderhoud zijn geen speciale reinigers nodig.